Koło filozoficzne

                                      Nie śmiać się, nie płakać, nie nienawidzić tylko rozumieć (B. Spinoza)

Tradycja uprawiania refleksji filozoficznej w ramach koła zainteresowań w V Liceum Ogólnokształcącym im. Wspólnej Europy sięga roku 2002. Początkowo spotkania z miłośnikami mądrości prowadził p. Zbigniew Puszkiewicz (miłośnik i znawca filozofii, autor zbioru opowiadań „Dziewczyny”, 2013) pomysłodawca i założyciel koła. W 2004 roku do grona „wybrańców” dołączył nauczyciel j. polskiego i etyki p. Jerzy Rudź, który do dziś prowadzi koło i zajmuje się popularyzacją filozofii w szkole.
Zajęcia mają charakter nieformalny. Uczestniczyć w nich może każdy uczeń gimnazjum i liceum. Od października każdego roku szkolnego, po zebraniu grupy chętnych uczniów i ustaleniu dnia oraz dogodnej godziny, spotykamy się raz w tygodniu. Zajmujemy się tematyką aksjologiczną, antropologiczną, bioetyczną, historiozoficzną, a także estetyką filozoficzną, filozofią polityki, filozofią społeczną oraz filozofią religii i Boga. Rozwijamy konteksty filozoficzne obecne na lekcjach języka polskiego i historii. Czytamy fragmenty dzieł największych myślicieli, omawiamy je, a czasami się spieramy;) Analizujemy dzieła sztuki (malarstwo, rzeźbę, grafikę i in.) zastanawiając się nad pochodzeniem i istotą piękna, ale i brzydoty;)
Dla nas nie ma tematów tabu!
Na wszelkie pytania chętnie odpowie prowadzący zajęcia p. Jerzy Rudź (także drogą e-mailową: jerzy_rudz@op.pl)

Zapraszamy!
 

Zapraszam na zajęcia z etyki w charakterze wolnego słuchacza. Więcej dowiesz się tutaj Galeria