Pracownia malarska w naszej szkole

Pracownia malarska powstała w 2014 roku. Uzdolniona młodzież naszej szkoły pragnęła rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania artystyczne pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów artystycznych Pani Joanny Kacprzak. Udział w licznych konkursach i odnoszone sukcesy np. w Ogólnopolskim konkursie Tęcza , Ogólnopolskiej Olimpiadzie Artystycznej mobilizowało uczniów do pracy i dawało dużo radości.
Uczniowie działają również charytatywnie poprzez organizowanie aukcji prac plastycznych,które mają na celu wspomaganie schronisk dla bezdomnych zwierząt w województwie warmińsko- mazurskim. Grupa malarska prezentowała swoje prace na wystawie w CEiK 19.01.2017roku 
Nauczyciel i uczniowie gdzie zaprezentowano 50 prac wykonanych różnymi technikami.
Wykonane przez uczniów prace można podziwiać na cykliczych wystawach w naszej szkole oraz w stałej, powiększającej się ekspozycji Galeria SzkolnaGaleria