Gala Sportu Szkolnego

Stowarzyszenie Sportu Szkolnego Juvenia , organizator  sportowej rywalizacji uczniów olsztyńskich szkół na szczeblu regionalnym i krajowym,  23 września 2017r. zorganizowało Galę Sportu Szkolnego.

Uroczystość była okazją do podsumowania efektów współzawodnictwa  sportowego uczniów olsztyńskich szkół w roku szkolnym 2016/2017 i zaprezentowania planów na kolejny rok sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży.

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz wręczył też wyróżnienia najaktywniejszym szkołom
i nauczycielom wychowania fizycznego.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że wśród nagrodzonych znalazły się V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie, Gimnazjum Nr 24 i nasz nauczyciel, pan Łukasz Muszyński.

Liczymy, że Gala Sportu Szkolnego i otrzymane wyróżnienia  są dobrą zapowiedzią sukcesów w bieżącym roku szkolnym JGaleria