PCK

„Mijały lata, dekady, epoki, zmieniały się warunki działania, ale idea czerwonokrzyskiej służby bliźniemu, gdziekolwiek by był, pozostała zawsze młoda, ożywiała serca i umysły.”
A. Pankiewicz, „W służbie bliźniemu”

Szkolne Koło PCK przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Olsztynie działa praktycznie od początku istnienia szkoły (wcześniej przy V LO w Olsztynie). Zrzesza wokół siebie ludzi – wolontariuszy, którzy chcą nieść pomoc innym – pomoc w szerokim tego słowa znaczeniu. Uczymy się pierwszej pomocy, pomagamy w prowadzeniu zbiórek żywności, artykułów szkolnych, zabawek, organizujemy w szkole punkt oddawania krwi itd. uczestniczymy w akcjach organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie a przy tym dobrze się bawimy. W szkole działa Uczniowska Pierwsza Pomoc – naszych wolontariuszy w czerwonych koszulkach z apteczkami można zobaczyć na apelach i innych uroczystościach oraz imprezach jakie dzieją się w szkole. Z powodzeniem startujemy w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy zarówno w kategorii szkół ponadgimnazjalnych jak i gimnazjalnych odnosząc znaczne sukcesy. Nasi uczniowie odnoszą również sukcesy w Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia PCK. Wielu absolwentów działających wcześniej w Szkolnym Kole PCK zostaje ratownikami czy lekarzami. Naszym głównym celem jest zaszczepić uczniom idee czerwonokrzyskie oraz nauczyć ich bezinteresownej pomocy innym.


Galeria