Skąd wiemy, że istnieją inne umysły?

26 kwietnia 2018 roku,  w auli naszej szkoły, odbyło się kolejne SPOTKANIE Z FILOZOFEM.
Tym razem gościem był Prof. Arkadiusz Gut – filozof i psycholog, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. (Biogram naukowy naszego Gościa zamieszczamy niżej). Temat spotkania brzmiał: Skąd wiemy, że istnieją inne umysły? Na spotkanie przybyły klasy: 1D, 1G, 2F, 3A LO  oraz uczniowie uczęszczający na lekcje etyki i zajęcia Szkolnego Koła Psychologicznego.

W trakcie wykładu zastanawialiśmy się w jaki sposób język, którym na co dzień posługujemy się, kształtuje nasz sposób myślenia i postrzegania otaczajacej rzeczywistości. Punktem wyjścia do rozważań były nie tylko poglądy uznanych filozofów (św. Augustyna, Kartezjusza), lecz także teksty kultury popularnej oraz wyniki badań (doświadczeń) z zakresu neurolingwistyki i psychologii rozwojowej. Pan Profesor przystępnym językiem wyjaśnił nam skomplikowane zagadnienia epistemologiczne i psychologiczne skutecznie zachęcając do rozmowy licznie przybyłych na spotkanie słuchaczy.

Organizatorzy : Agnieszka Janik – Lasmanowicz oraz Jerzy Rudź serdecznie dziękują wszystkim przybyłym nauczycielom i uczniom.

 

Prof. Arkadiusz Gut: Doktor Habilitowany – Filozofia; Doktor Psychologii; Koordynator kierunku Kognitywistyka na KUL-u. Dwukrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji  Fulbrighta, Fundacji Batorego. Przebywał na stypendiach i stażach naukowych w: Karl-Franzens Universität (Graz, Austria), University of Sheffield (Wielka Brytania), University of Wisconsin (USA), Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz IFiS PAN. Pięciokrotny beneficjent grantów Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie realizuje projekt pt.  Zaangażowanie języka, czynników kulturowo specyficznych i potocznych intuicji w zdolność czytania w umyśle (mindreading) i poznaniu społecznym wraz z Department of Psychology at Chinese University of Hong Kong oraz Beijing Foreign Studies University. W roku 2016 uzyskał z wyróżnieniem doktorat nauk społecznych w zakresie psychologia na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje z Katedrą Sinologii na KUL-u. Prowadzi Funację Pro Liberis et Arte. Za działalność społeczną został nominowany do ogólnopolskiej nagrody „Anoda” Muzeum Powstania Warszawskiego. Zainteresowania: psychologia poznawcza i rozwojowa, epistemologia, filozofia i psychologia porównawcza, Chiny. Publikuje w wielu międzynarodowych i polskich czasopismach, prowadzi obecne badania porównawcze w Chinach i Polsce.Galeria