Spotkanie z filozofem. Zło

                                                                             "Do człowieka dobrego nie ma przystępu żadne zło"
                                                                                                                                            Sokrates

17 listopada 2015 roku po raz kolejny gościliśmy – w ramach projektu„Filozofia – poznać, zrozumieć, pokochać”, historyka filozofii. Tym razem odwiedził nas pan dr Jarosław Strzelecki - pracownik Zakładu Epistemologii, Logiki i Metodologii Nauk Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.„Skąd bierze się zło?” – to temat wykładu z elementami warsztatu, który przyciągnął ok. 100 uczniów naszej szkoły. Doktor Strzelecki - posiadając duże doświadczenie w pracy z młodzieżą licealną (warto w tym miejscu wspomnieć, że w roku szkolnym 2011/2012 prowadził lekcje etyki w naszej szkole) – brawurowo wprowadził w świat filozofii, omawiając początkowo jej przedmiot, cel i zadania oraz uświadamiając, że u jej podstaw leży m.in. permanentne zdziwienie, otwierające drzwi do zachwytu nad otaczającym nas światem i jego tajemnicami.Prowadzący z sokratejską łatwością nawiązał dialog, nawet z najbardziej sceptycznie do filozofii nastawionymi uczniami, uzmysławiając im, że tak naprawdę sami uprawiają rodzaj prostej refleksji , nierzadko spekulacji filozoficznej. Siła spotkania polegała m.in. na ukazaniu bezpośrednich zależności pomiędzy ideami filozoficznymi a życiem w jego mnogich aspektach. Ilustrowanie filozoficznych stanowisk przykładami zaczerpniętymi z życia, bez wątpienia było rodzajem oswajania Filozofii, co już wypełniało nadrzędną ideę spotkania. Problematyka zła – obecna od zarania – naświetlona została w szerokim kontekście tradycji Sokratejskiej, Kantowskiej, ze szczególnym jednak uwzględnieniem dokonań na tym gruncie Gottfrieda Wilhelma Leibniza.Stąd wiele miejsca poświecono zagadnieniom zła metafizycznego, zła fizycznego i zła moralnego. Szczególnie wdzięczni jesteśmy panu Doktorowi za przystępny, zrozumiały język wykładu, dzięki któremu skomplikowane zagadnienia - jak chociażby te z zakresu racjonalności teoretycznej – wydały się jasne i zrozumiałe. Temat grudniowego spotkania to: „O szczęściu”, poprowadzi je pan dr Jacek Sobota. Zapraszamy!Galeria