Filozoficzna uczta podczas 14. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki

23 września 2016 roku klasa 2A LO, w tym silna reprezentacja uczestników lekcji etyki, odwiedziła Centrum Humanistyczne UWM w ramach 14. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.  Pierwszy wykład – prowadzony przez dra Jarosława Strzeleckiego - dotyczył Myślenia filozoficznego i był udaną próbą odpowiedzi na pytanie: Czy dzisiaj możemy nauczyć się mądrego myślenia od wielkich filozofów przeszłości? Właściwie spotkanie przerodziło się w warsztat z metod myślenia filozoficznego, w trakcie którego prowadzący  podjął dialog ze słuchaczami  na temat epistemologii, ontologii i etyki. Punktem kulminacyjnym naszej obecności było uczestnictwo w finale III Bazaru idei – Obrazy ze świata wartości. W międzyszkolnym konkursie, organizowanym przez Instytut Filozofii UWM, wzięli  udział także uczniowie naszej szkoły, a ich prace można było podziwiać  we  foyer auli teatralnej. Zanim wręczono nagrody wysłuchaliśmy wykładu dyrektora Instytutu Filozofii - prof. Andrzeja Kucnera na temat wzajemnych relacji między fotografią a filozofią. Dowiedzieliśmy się, jak patrzeć na fotografię z punktu widzenia jej autora, adresata, biorąc jednocześnie pod uwagę rodzaj medium, w jakim się ona pojawia. Prowadzący przypomniał o licznych kontekstach (politycznych, społecznych, kulturowych, filozoficznych, artystycznych), w jakich fotograficzne prace należy umieszczać i rozpatrywać, nie zapominając jednocześnie o unieśmiertelnionym na fotografii obiekcie. Niewątpliwą atrakcją wykładu był szybki kurs historii fotografii oraz przywołanie i omówienie kilku zdjęć, które zdobyły uznanie kapituły World Press Photo. Po wykładzie głos zabrał pan Arkadiusz Dziczek – znany i utytułowany fotoreporter,  który podzielił się swoimi doświadczeniami  zawodowymi i fascynacjami  fotograficznymi, opowiedział także zebranym we foyer o kulisach powstania zdjęć i swoim warsztacie. Zwieńczeniem tego dnia były warsztaty pt. „Lem i filozofia”. Punktem wyjścia do rozważań filozoficznych stały się fragmenty jednej z najbardziej znanych powieści science fiction Stanisława Lema pt. „Głos Pana”(1968). Problematyka warsztatów oscylowała wokół zagadnienia filozofii informacji a kontekstem dla niej  stała się filozofia nauki i filozofia umysłu. Po tak dużej porcji informacji w znakomitych humorach udaliśmy się domów, zaś niektórzy – rozbudzeni filozoficznie - obierali sobie za cel bibliotekę, by rozwijać  swoje zainteresowania (pozdrowienia dla Emilii).

Autorem większości zdjęć jest dr Piotr Wasyluk, któremu składam serdeczne podziękowania  za ich udostępnienie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Jerzy RudźGaleria