Spotkanie z filozofem. Pamięć

W kwestii pamięci mam taką tezę. Zapytajmy: kiedy zaczyna się człowiek? Nie w znaczeniu biologicznym,
ale kiedy zaczyna się człowiek jako istota ludzka? Moim zdaniem, zaczyna się od tego pierwszego wspomnienia,do jakiego możemy sięgnąć wstecz.

                                                                          Ryszard Kapuściński - Rwący nurt historii, Kraków 2007

 

24 lutego 2017 roku w auli naszej szkoły miało miejsce kolejne Spotkanie z filozofem pt. Zapamiętać pamięć, czyli o technikach pamięciowych w ramach projektu Filozofia – poznać, zrozumieć, pokochać. Licznie zebrani uczniowie liceum wysłuchali prelekcji dra Jarosława Strzeleckiego z Zakładu Epistemologii, Logiki i Metodologii Nauki, Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie, na temat istoty pamięci i jej psychologicznych uwarunkowań. Spotkanie wzbogacone  było o elementy warsztatu, w trakcie którego kształcone były techniki zapamiętywania, niezbędne dla efektywnego uczenia się. Uczniowie zyskali dzięki temu umiejętność praktycznego wykorzystania mnemotechnik nie tylko w przestrzeni szkolnej. Dowiedzieli się, jak skutecznie się uczyć, jak dzielić zapamiętywany materiał i jakich błędów nie popełniać, usiłując przyswoić sobie duże porcje wiedzy.

Zapraszając na kolejne spotkanie z filozofem, dziękuję przybyłym na wykład nauczycielom i uczniom,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Jerzy RudźGaleria