Warsztaty filozoficzne na UWM

30 marca 2017 klasa 2A LO uczestniczyła w Warsztatach Filozoficznych zorganizowanych przez  Instytut Filozofii UWM w Olsztynie. Tegoroczna edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wśród uczestników znalazły się reprezentacje nie tylko ważniejszych  olsztyńskich liceów, ale także goście z innych miast naszego województwa – w sumie ponad dwustu uczniów. Zebranych powitał dziekan Wydziału Humanistycznego – prof. Andrzej Szmyt.

Tegoroczne wykłady, warsztaty i dyskusje pozwoliły zmierzyć się uczniom z szerokim spektrum problematyki filozoficznej. I tak dr Tomasz Dreikopel przybliżył uczestnikom Arystotelesowską naukę o cnotach i wadach ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji złotego środka, dr Jacek Sobota wygłosił prelekcję pt. Kim jest człowiek, a kim być może? Antropologia przyszłości, prowokując dyskusję nad zagadnieniami przyszłości człowieka i roli transhumanizmu. Dyrektor IF UWM prof. Andrzej Kucner przedstawił interaktywny wykład na temat współczesnych trendów i znaczenia desingu, lokalizując omawianą problematykę na szerokim tle epistemologicznym
i aksjologicznym, zaś dr Marek Jawor – w dialogicznej konwencji – poruszał psychologiczne kwestie komunikacji międzyludzkiej.

W przerwie wykładów zorganizowano  również spotkanie robocze z nauczycielami, by wspólnie zaplanować seminarium poświęcone kwestiom komunikacji międzypokoleniowej.

Udział w kolejnych warsztatach filozoficznych należy uznać za udany, choćby
z tego powodu, że przełamywał codzienną, szkolną rutynę i był znakomitą  okazją do wymiany doświadczeń i poglądów między uczniami i nauczycielami wielu szkół.

                                                                                                       Jerzy RudźGaleria