Spotkanie z filozofem. Transhumanizm

Pytania o to, kim jest człowiek i dokąd zmierza, są jednymi z najstarszych pytań z dziedziny antropologii filozoficznej, jak się okazuje bliskie są także sercu każdego transhumanisty. Transhumanistom nie chodzi o to, by stosując najnowsze zdobycze technologii „umaszynowić” człowieka, czyniąc  z niego superczłowieka, ale raczej o to, by - kierując się nieomal faustycznymi pryncypiami – zbliżyć go do superdługowieczności, superdobrobytu i superinteligencji. Toteż pragnienie odkrycia tajemnic świata, próby przezwyciężenia własnych ograniczeń cielesnych, pęd ku doskonałości,  by ostatecznie osiągnąć stan szczęścia, leżą u podstaw  transhumanizmu.
Te zagadnienia podjęliśmy w trakcie kolejnego SPOTKANIA Z FILOZOFEM, które odbyło się 22 lutego w auli naszej szkoły. Gościem był tym razem dr inż. Jarosław Strzelecki  z Zakładu Epistemologii, Logiki i Metodologii Nauk  Instytutu Filozofii UWM, który wygłosił wykład (z elementami warsztatu) pt. CZŁOWIEK ZDEZAKTUALIZOWANY. POGADANKA O TRANSHUMANIZMIE

Przybyli na spotkanie uczniowie dowiedzieli  się o najnowszych trendach we współczesnej filozofii,  kształcili krytyczne myślenie, umiejętności komunikacyjne oraz rozumienie natury człowieka.

                                                                                                                                      Jerzy RudźGaleria