Numer konta bankowego V LO

Od 01 stycznia 2017 r. wpłaty  za:

  • wydanie duplikatu świadectwa,
  • wydanie duplikatu legitymacji,
  • wycieczki szkolne
  • imprezy                   

    dokonywane są na rachunek bankowy:

 

V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie

65102035410000580203230950