Numer konta bankowego ZSO Nr 7

Od 01 stycznia 2017 r. wpłaty  za:

  • wydanie duplikatu świadectwa,
  • wydanie duplikatu legitymacji,
  • wycieczki szkolne
  • imprezy                   

    dokonywane są na rachunek bankowy:

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie

78 1030 1218 0000 0000 9043 7038