Wymiana młodzieży 11.06-15.06.2013

PIĘKNE TRADYCJE WARTO ROZWIJAĆ

Rozwijając bogatą tradycję Szkoły kształtowania w naszych wychowankach poczucia dumy z bycia Polakiem, z jednoczesną umiejętnością współistnienia i współuczestniczenia w bogatej kulturze europejskiej, podejmujemy kolejną inicjatywę. Jest nią współpraca z Mönchberg-Volksschule w Würzburgu, niemiecką szkołą, w której uczy się młodzież ponad 35 narodowości.
Hasłem wiodącym placówki z Würzburga jest tytuł szkoły bez rasizmu.
My także pragniemy bliskości tej pięknej idei.
Nową inicjatywę zapoczątkowała wymiana korespondencji między uczniami, a jej finałem było spotkanie. Młodzież z Niemiec gościła w Polsce od 11 do 15 czerwca 2013. Uczniowie zwiedzili Olsztyn, odwiedzili też Trójmiasto i Mikołajki. Poza tym odbył się szereg dyskusji, gier edukacyjnych i integracyjnych oraz warsztatów. Nasz zapał i  zaangażowanie w przygotowanie projektu finansowo wspiera Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży. Koordynatorem ze strony niemieckiej jest bliska nam i bardzo zaangażowana w budowanie dobrych relacji polsko-niemieckich Pani Katarzyna Barcz - wnuczka Franciszka Barcza, patrona niemal sąsiadującej z ZSO nr 7 ulicy, człowieka, któremu zawdzięczamy rozwój polskich szkół i polskiej kultury na ziemiach Prus.
Cieszymy się więc podwójnie na możliwość czerpania z przeszłości, budowanie dobrych relacji
w teraźniejszości i mamy nadzieję na otwartość, tolerancję i bliskość w przyszłości.
Wierzymy, że stworzyliśmy tradycje, które warto pielęgnować.
Anna Reise, Agnieszka Idziaszek


Galeria