Dzień Niemiecki


Z okazji 20-lecia podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i wzajemnej współpracy dnia 17 czerwca 2011 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 zorganizowano uroczystości w ramach projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (dzień.de/der-tag.pl). Uczniowie bardzo aktywnie włączyli się w przygotowania do Dnia Niemieckiego, który miał przybliżyć istotne fakty z historii Polski i Niemiec oraz pogłębić wiedzę o naszym zachodnim sąsiedzie. W czasie uroczystości obyły się następujące konkursy:
Finał konkursu wiedzy o Niemczech
Konkurs na przewodnik multimedialny po Niemczech
Konkurs na plakat promujący naukę języka niemieckiego, czyli „Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?”
Młodzieżowa Komisja Konkursowa przygotowała i przeprowadziła konkurs na najciekawsze przebranie w kategorii „Słynni Niemcy”. Do udziału w pracach komisji konkursowej zaprosiliśmy: p. Jakuba Zimocha – konsultanta językowego WSiP, p. Elke Sowul – nauczyciela akademickiego na wydziale filologii germańskiej UWM oraz dwie wolontariuszki ze Wspólnoty Kulturowej „Borussia”. Uczestnicy wszystkich konkursów otrzymali dyplomy i nagrody. Finał konkursów został uwieczniony na filmie dzięki funduszom PNWM obejrzyj tutaj
Czytaj tutaj  www.vlo.olsztyn.pl/indexp22.php..................

Bernadeta Kuklińska
 

Galeria