Relacja z przebiegu uroczystości 25-lecia V LO

Dnia 3 czerwca 2015 uroczyście obchodziliśmy 25-lecie istnienia naszej szkoły.
Gospodarzem uroczystości był pan Kazimierz Kapla – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7.
Swoją obecnością zaszczycili nas dostojni goście, a wśród nich:
pan dr Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna;
pani Monika Joanna Rogińska – Stanulewicz – wiceprzewodnicząca Rady Miasta;
pan Adam Szkolnik – przedstawiciel kuratorium;
ks. kanonik Romuald Zapadka – proboszcz parafii bł. Franciszki Siedliskiej w Olsztynie,
pani Bożena Kowalska – przewodnicząca  MOZPO NSZZ „Solidarność” w Olsztynie,
pan Tomasz Branicki – prezes oddziału ZNP w Olsztynie;
pani Halina Mikulska – przewodnicząca Rady Osiedla Pieczewo.
Na widowni zasiadło także siedemdziesięciu  pedagogów naszej szkoły, nauczyciele emerytowani, pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz licznie przybyła społeczność uczniowska.
O godz. 10.00 – po przywitaniu gości – odśpiewano hymny: Mazurka DąbrowskiegoOdę do radości
.
Jako pierwszy głos zabrał Prezydent Olsztyna pan Piotr Grzymowicz, który w swym przemówieniu podkreślił znaczenie V LO w środowisku lokalnym, jako szkoły zlokalizowanej na granicy dwóch wielkich osiedli – Nagórek i Jarot.  Pan Prezydent mówił o dobrym zapleczu dydaktycznym szkoły oraz znakomitych warunkach do rozwoju fizycznego. Przypomniał o roli pedagoga w kształtowaniu świadomości patriotycznej młodego pokolenia i konieczności krzewienia miłości do małych ojczyzn. Następnie przemówienie wygłosił pan dyrektor Kazimierz Kapla. Pokrótce przypomniał historię liceum, wymieniając pierwszych dyrektorów i wicedyrektorów oraz podkreślając ich wkład w budowę i kształtowanie wizerunku szkoły. Pan dyrektor przypomniał o sukcesach pedagogicznych kadry, dokonaniach artystycznych oraz spektakularnych osiągnięciach sportowych naszych uczniów i absolwentów. Zebrani na sali z uwagą wysłuchali listu Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty – pani Grażyny Przasnyskiej, który odczytał pan Adam Szkolnik. W niezwykle ciepłych słowach o szkole wypowiadali się kolejni goście: ks. kanonik R. Zapadka, przewodnicząca M.J. Rogińska – Stanulewicz oraz przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli.
Po zakończeniu części oficjalnej zgromadzeni w auli obejrzeli 20-minutowy film – autorstwa Agnieszki Kaczmarek i Michała Borkowskiego z kl. IIF – ukazujący historię V LO.
Obejrzyj tutaj.
W części artystycznej pt. „Taniec i muzyka Wspólnej Europy” zaprezentowano część kultury krajów zjednoczonej Europy. Nasze młodsze koleżanki przedstawiły pełne emocji tańce irlandzkie, Alicja Biadoń zaprezentowała własną interpretację piosenki z repertuary Kayah, piosenką grecką zaznaczył swoją obecność na scenie Michał Bukowski – zdobywca I miejsca w – organizowanym już od 16 lat w V LO – Konkursie Piosenki Europejskiej. W gorące klimaty Hiszpanii wprowadziła widzów Magdalena Lobert śpiewając piosenkę pt. „Contigo en la distancia”, a uczennica kl. IIF – Natalia Mularonek wystąpiła w piosence Anny German pt. „Tańczące Eurydyki”.
O godz. 11.50 zwieńczeniem uroczystości było wprowadzenie wielkiego tortu z logo V LO (ufundowanego przez panią Anetę Piórkowską – właścicielkę firmy „Korona”), który jako pierwszy symbolicznie przekroił dyr. Kazimierz Kapla oraz gromkie odśpiewanie „Sto lat…”
Zgromadzona w auli młodzież została poczęstowana słodyczami, zaś goście –  zaproszeni na słodki poczęstunek.
Występom artystycznym towarzyszyły okolicznościowe pokazy:  ekspozycja prac plastycznych uczniów naszej szkoły, zlokalizowana na I piętrze, której kuratorką była pani Joanna Kacprzak oraz wystawa fotograficzna pt. „Nasza szkoła wczoraj i dziś” w  holu głównym, którą przygotował pan Jerzy Rudź.
W trakcie uroczystości można było obejrzeć kroniki szkolne oraz szkolne kroniki sportowe, a także zwiedzić z przewodnikiem najciekawsze miejsca szkoły (planetarium, strzelnicę, pracownie dydaktyczne, obiekty sportowe).
Wszystkim gościom, nauczycielom, pracownikom, rodzicom i uczniom dziękujemy za uczczenie jubileuszu naszej szkoły! 


Galeria