Warsztaty z zakresu dziennikarstwa ekologicznego "Młode eko-media". 13.04.2015

13 kwietnia 2015

W auli naszej szkoły odbyło sie spotkanie dziennikarki Ewy Domaradzkiej z uczniami klas pierwszych i drugich liceum poświęcone przedstawieniu założeń warsztatów.

Opis projektu:
Proekologiczne postawy przyszłego społeczeństwa kształtują się w młodym wieku. Jak mówi stare przysłowie: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. Dlatego zasadne jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę ochrony środowiska poprzez czynną ochronę gatunków, jak też poprzez poznawanie i promowanie nowych technologii służących ochronie środowiska, jak odnawialne źródła energii i proekologiczne zagospodarowanie odpadów. Młodzi ludzie oddani ekologii i zajmujący się dziennikarstwem najłatwiej dotrą z przekazem do swoich rówieśników. Tym projektem chcemy uświadomić młodzieży wyjątkowość przyrody Warmii i Mazur na tle całej Polski, Europy, a nawet świata i przekonać do jej czynnej ochrony. Nauka dziennikarstwa młodych ludzi jest długa i trudna, ale rozbudzenie w młodym wieku zainteresowań skutkuje zamiłowaniem do tego zawodu i kontynuacją nauki w przyszłości. Wyposażenie ich w ekologiczną wiedzę i dziennikarskie umiejętności to inwestycja w przyszłych dziennikarzy oddanych sprawie ekologii.
Po zapoznaniu się z założeniami projektu do udziału w warsztatach zgłosiło się sześciu uczniów.
Gratulujemy odwagi i życzymy sukcesów w pracy dziennikarskiej.


Galeria