Julian Tuwim 16.06.2014

Sesja naukowo-literacko-artystyczna odbyła się 16.06.2014 w auli szkolnej. Uczniowie przedstawili przygotowane przez siebie referaty o życiu i twórczości wybitnego poety Juliana Tuwima. Sesję urozmaiciły recytacja wybranych wierszy J. Tuwima i prezentacja multimedialna. Nad całością opiekę sprawowały i merytorycznie przygotowały uczniów pani Małgorzata Banaś (1B gimnazjum), pani Mariola Krzyworączka (2E, 2F) oraz pani Jolanta Moszczyńska (2H).


Galeria