Projekty gimnazjalne 4.06.2014

4.06.2014 roku już po raz drugi uczniowie naszej szkoły zaprezentowali publicznie projekty gimnazjalne. Dzień ten obchodzony jest zawsze uroczyście. Na prezentację zaproszeni są rodzice, opiekunowie projektów i uczniowie klas pierwszych.

Dzięki metodzie projektów uczniowie wykazują się dużą kreatywnością, odkrywają w sobie nowe pokłady możliwości, uczą się samodzielności i odpowiedzialności. Wszyscy uczestnicy rozwijają również umiejętności działania w zespole, planowania, ale także prezentowania efektów swojej kilkumiesięcznej pracy.

Przygotowane projekty były odzwierciedleniem zainteresowań, pasji i talentów młodych ludzi.

Wszystkie projekty zostały ocenione przez komisję w składzie: panie Dorota Hołubowska, Bożena Budrejko oraz Ewa Cichocka. Komisja postanowiła wyróżnić prezentacje uczniów, którzy pracowali pod kierunkiem pani M. Banaś, pana L. Konarzewskiego i pani I. Falkowskiej.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Koordynatorzy:
B. Kruszczyńska i A. Idziaszek


Galeria