Turniej sportowo-obronny. Sukces naszych ucznów.

Dnia 10 listopada 2015 uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie wzięli udział w X Turnieju sportowo – obronnym zorganizowanym z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Organizatorem Turnieju był Klub Garnizonowy z Olsztyna. Wzięło w nim udział 10 zespołów z Olsztyna i województwa warmińsko – mazurskiego. Celem imprezy było kształtowanie postaw patriotycznych oraz podnoszenie wiedzy historycznej o II Rzeczypospolitej Polskiej a także podnoszenie umiejętności obronnych młodzieży szkolnej. Przebieg zawodów obejmował 3 części; oceniał wiedzę historyczną uczniów z tematyki niepodległościowej obejmującej lata 1900 – 1925, strzelanie z broni pneumatycznej z pozycji leżącej bez podpórki na odległość 10m, wielobój sprawnościowy obejmujący trzy konkurencje sportowe, które rozegrano w hali sportowej. Zespoły były 3-osobowe i w każdym zespole musiała być jedna dziewczyna / składy mieszane /. Dodatkowo mieliśmy osobę rezerwową, która też brała udział we wszystkich częściach Turnieju i była oceniana w kategoriach indywidualnych. Zawody rozgrywano w godzinach od 9.00 do 13.30. Najlepiej zaprezentowaliśmy się na strzelnicy przegrywając 1 punktem I miejsce z zespołem z LO z Lubomina. Także w kategorii indywidualnej nasz najlepszy strzelec Arek Kisielewski zdowywając 92 punkty na 100 możliwych uplasował się na II miejscu. Zatem zespołowo i indywidualnie zdobyliśmy na strzelnicy srebrne medale i puchar dla zespołu. W części historycznej nasz zespół zajął III miejsce / po rozwiązaniu testu obejmującego 30 pytań / przegrywając z XII Liceum Akademickim z Olsztyna i LO z Lubawy. W części sportowej zajęliśmy IV miejsce a w klasyfikacji generalnej sumując punkty za wszystkie 3 części zawodów zdobyliśmy III miejsce w Turnieju otrzymując w nagrodę ładny puchar u brązowe medale. To był wymagający i stojący na wysokim poziomie Turniej.
W zespole V LO byli: Julita Milan IIb, Arkadiusz Kisielewski IIIg, Szymon Apanasewicz IIIc i Michał Alberski IIb.
Zespół przygotował i opiekował się nim Krzysztof Rutkowski nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa.