Spotkanie z funkcjonariuszem Urzędu Celnego

21 grudnia 2015 r.na drugiej i czwartej godzinie lekcyjnej w auli szkolnej odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem Urzędu Celnego w Olsztynie dotyczące profilaktyki uzależnień od gier hazardowych wśród młodzieży. Była to seria pogadanek, połączona z projekcją multimedialną, ilustrującą skalę zjawiska na świecie, w kraju, a także na terenie naszego województwa i miasta. Takie spotkania funkcjonariusze Urzędu Celnego przeprowadzili już w innych olsztyńskich liceach, cieszy zatem fakt, że młodzież naszej szkoły także poznała zagrożenia związane z uzależnieniem od hazardu i zrozumiała istotę przestępczego charakteru funkcjonującej szarej strefy hazardowej. W spotkaniu pod hasłem Z maszyną nie wygrasz wzięli udział wszyscy uczniowie klas licealnych oraz trzecich klas gimnazjum. Młodzież przyjęła prelekcję z dużym zainteresowaniem. Świadczyły o tym pytania kierowane do prowadzącego, padające nawet po dzwonku oznajmiającym przerwę.


Galeria