Seminarium "Po co współczesnej młodzieży szkoła?

22 stycznia 2015 roku Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego zorganizował seminarium na temat "Po co współczesnej młodzieży szkoła?. Wśród zaproszonych na seminarium gości znalazły się trzy uczennice naszego gimnazjum, które wcześniej wzięły udział w konkursie na pracę pisemną "Po co mi szkoła" zorganizowanym przez PTP. Podczas seminarium ogłoszono wyniki konkursu, na który zgłoszono 24 prace z kilku olsztyńskich gimnazjów. Członkowie Kapituły Konkursowej bardzo wysoko ocenili wszystkie prace i nawet cytowali fragmenty niektórych z nich. W trakcie seminarium uczestnicy mieli okazje wysłuchać bardzo ciekawego wykładu Jarosława Matuszewskiego na temat stylów życia i sposobów uczenia się gimnazjalistów i licealistów. Następnie odbył się panel dyskusyjny z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli i przedstawicieli władz oświatowych poświęcony wspólczesnej szkole i jej potencjałowi. Uroczystość zakończył występ artystyczny młodzieży z I LO w Olsztynie.

 

 Galeria