Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla naszej licealistki Ani Worobel

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W naszej szkole to zaszczytne wyróżnienie przyznano Annie Marii Worobel - uczennicy  klasy IIB V Liceum Ogólnokształcącego, która w roku szkolnym 2015/2016 uzyskała średnią ocen 5.50.

 Akty przyznania stypendiów miały miejsce 15 listopada 2016 w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. W imieniu Prezesa Rady Ministrów  wręczyli je Sławomir Sadowski Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty. Na uroczystość wraz ze stypendystami przybyli ich rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły. Wyróżnieni uczniowie zaprezentowali swoje talenty artystyczne, opowiedzieli również

o pasjach i zainteresowaniach.

Nasza stypendystka Ania Worobel  nie tylko osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce, ale jest również aktywna społecznie. Uczestniczy w pracach na rzecz klasy, pomaga koleżankom i kolegom w nauce, działa w harcerstwie. Prywatnie charakteryzuje się nienaganną postawą etyczną oraz wysoką kulturą osobistą. Może stanowić wzór do naśladowania dla swoich kolegów i koleżanek oraz żywy dowód na to, że aktywność społeczna i hobby wcale nie przeszkadzają w uzyskaniu najwyższych wyników w nauce.

 

Ani serdecznie gratulujemy życząc dalszych sukcesów. Zaś kolegom i koleżankom – by brali przykład z najlepszych!

Zapraszamy do ogladania zdjęć z uroczystości na stronie Kuratorium Oświaty w OlsztynieGaleria