Debata kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta

            24 listopada 2016 r. o godz. 12.40  rozpoczęła się debata przedwyborcza na Przedstawiciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Olsztynie do Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna.
Zgłosiło się trzech kandydatów,  popartych podpisami więcej niż dziesięciu uczniów szkoły, co stwierdziła Szkolna Komisja Wyborcza.
Byli to:
1.Jakub Jankowski uczeń II A GIMNAZJUM nr 24
2.Janusz Nosek uczeń II E V LO

3.Stanisław Papurzyński uczeń II G V LO
            Debata wpisała się w krótką, ale intensywną i profesjonalnie przeprowadzoną kampanię wyborczą, w której wykorzystano różne formy propagowania programu wyborczego kandydatów. Były afisze, banery, ulotki, wykorzystano też Internet.   

            Spotkanie oficjalnie rozpoczęła Pani Wicedyrektor Dorota Hołubowska, która w imieniu Dyrekcji Szkoły wyraziła zadowolenie z organizacji profesjonalnej kampanii wyborczej i pochwaliła kandydatów za  chęć udziału w procesie współdecydowania o sprawach szkoły i przestrzeni publicznej. Podkreśliła, że działania Samorządu Uczniowskiego, jak i radnych Młodzieżowej Rady Miasta świadczą o dojrzałości młodzieży, a sama procedura wyłaniania kandydatów jest pouczająca - jako praktyczna szkoła demokracji. Wszystkim uczniom życzyła dobrego ocenienia programów kandydatów i wyboru najlepszego z nich.

            Debatę poprowadził i moderował Przewodniczący Samorządu Szkolnego – Mateusz Maślanka, merytorycznie wspierany przez nauczycielkę historii i wiedzy o społeczeństwie - panią  Annę Matejuk.

            Na początku Mateusz krótko przypomniał czym jest Młodzieżowa Rada Miasta, przedstawił debatujących kandydatów oraz poinformował o zasadach debaty. Następnie udzielił głosu kandydatom, by dokonali  krótkiej autoprezentacji i przedstawili własny program wyborczy.   Właściwą część debaty wypełniły pytania przygotowane przez uczniów poszczególnych klas, zadawane przez ich przedstawicieli. Kandydaci odpowiadając na pytania poruszali najbardziej żywotne obszary życia młodzieży, a publiczność nagradzała ich brawami.

            Głównym zagadnieniem, którym w przypadku zwycięstwa zajmie się Jakub Jankowski, będzie propagowanie bezpieczeństwa uczniów w szkołach oraz dzieci i młodzieży w mieście. Janusz Nosek uwypuklił w swoim programie rolę sportu i sztuki w życiu młodych ludzi. Z kolei Stanisław Papurzyński zwrócił uwagę na konieczność rozwoju zainteresowań młodzieży w kontekście wyboru kierunku studiów i planowania przyszłej kariery zawodowej. Stenogram z debaty zostanie opublikowany w gazetce Samorządu Uczniowskiego.

            Debatę oficjalnie zakończyła Pani Dyrektor Anna Struk, która nie kryła zadowolenia z jej przebiegu. Podkreśliła wysokie kompetencje kandydatów i dojrzałość pytań wyborców. Podziękowała młodzieży za entuzjazm, kreatywność  i zaangażowanie. Zapewniła, że poprze każdą inicjatywę wzbogacającą uczniów, rozwijającą ich zainteresowania oraz podnoszącą jakość pracy szkoły.

            28 listopada 2016 r. roku Szkolna Komisja Wyborcza przeprowadzi wybory, w których głos mogą oddać wszyscy uczniowie naszej szkoły. Do udziału w wyborach zapraszają - Jarosław Cichocki oraz Massimilliano Buonagura, przedstawiciele Szkolnej Komisji Wyborczej oraz opiekunowie Samorządu Szkolnego ZSO nr 7 w Olsztynie.

Niech zwycięży najlepszy!


 Galeria