Uczniowie ZSO 7 dla podopiecznych fundacji „Pomóż mi żyć”

Po raz kolejny  uczniowie naszej szkoły udowodnili, jak bardzo są wrażliwi na ludzi, których los nie oszczędził.

Tym razem wyciągnęliśmy pomocną dłoń do fundacji „Pomóż mi żyć”, która ma swoją siedzibę w  Gdańsku. Organizacja  opiekuje się osobami chorymi na autyzm. Jest to zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego charakteryzujące się zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych. To izolowanie się chorych w świecie własnych przeżyć.

Nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania. Odzew ze strony przedstawicieli klas 3a i 3 b gimnazjum był natychmiastowy. Z pomocą wychowawców klas (pani Beaty Kruszczyńskiej i pani Agnieszki Idziaszek) oraz pani Joanny Kacprzak, nauczycielki plastyki w naszej szkole, uczniowie przygotowali obrazy, które zostaną przeznaczone przez fundację na aukcję oraz pomoce dydaktyczne dla podopiecznych fundacji.

Zależy nam, aby rozwijać u uczniów wrażliwość na drugiego człowieka. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy rozpocząć współpracę z fundacją tuż przed Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych, który przypada na 3 grudnia. Inicjatywą tą pragniemy przybliżyć problemy osób niepełnosprawnych, z którymi  ludzie ci borykają się na co dzień. Mamy nadzieję, że zainicjowana w tym roku współpraca okaże się przyjaźnią na wiele lat.Galeria