Turniej gimnazjalny "Owoce na jeziorach czyli Jaroty, Pieczewo kontra Zatorze".

14 grudnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Olsztynie miało miejsce niezwykłe wydarzenie -  turniej gimnazjalny „Owoce na jeziorach, czyli Jaroty, Pieczewo kontra Zatorze”. Organizatorzy - Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie i ZSO Nr 7 w Olsztynie zapewnili uczestnikom mnóstwo atrakcji. Głównymi celami imprezy były propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji młodzieży gimnazjalnej klas I-III oraz popularyzacja programu „Mleko w szkole”. W spotkaniu udział wzięli uczniowie trzech olsztyńskich gimnazjów- 11., 13. i gospodarzy, czyli gimnazjum nr 24.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością: pan Sławomir Sadowski - wicewojewoda warmińsko- mazurski, pan  Krzysztof Bartnikowski  - przedstawiciel Wydziału Edukacji, pani Małgorzata Hochleitner – wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie,  pani Małgorzata Bałusz -  Gimnazjum nr  11 oraz pan Dariusz Wasiela - Dyrektor Agencji Rynku Rolnego, inicjator i współorganizator imprezy.

             Po przemówieniach zaproszonych gości oraz Dyrektora Szkoły - pani Anny Struk- odbyły się pokazy taneczne w wykonaniu młodzieży.  Taniec nowoczesny, samba i jive rozgrzały publiczność i gimnazjaliści stanęli do boju. Czteroosobowe drużyny z klas I, II i III powyższych szkół miały do pokonania dziesięć konkurencji. Najwięcej emocji wzbudziły rywalizacje sportowe, takie jak rzut piłką do kosza, slalom z kijem hokejowym, bieg z jabłkiem na głowie, dojenie krowy, picie soku przez słomkę czy przeciąganie liny. Oprócz zabaw fizycznych uczniowie zmagali się także z zadaniami, które wymagały od nich szerokiej wiedzy z biologii i języków obcych. Przebieg imprezy sportowej uświetnił także występ młodzieżowego zespołu muzycznego pod kierownictwem pana Mirosława Piekuta.

Turniej przebiegał w atmosferze dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji. Młodzież bardzo rzetelnie podchodziła do wykonywania wszystkich konkurencji. Okazało się, że takie spotkanie może wiele nauczyć. Dzięki niemu uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat zdrowego stylu odżywiania się, sprawdzili własne umiejętności sportowe oraz nauczyli się uczciwego  rywalizowania.

Wszyscy obecni przekonali się, że w gimnazjalistach tkwi ogromny potencjał. Ich zaangażowanie, determinacja, precyzja i wiedza zaskakują w wielu dziedzinach. Po ponad dwóch godzinach wysiłku fizycznego i intelektualnego uczniów, komisja, czuwająca nad prawidłowym przebiegiem konkurencji, przyznała następujące miejsca:

I - gimnazjum nr 24

II - gimnazjum nr 13

III- gimnazjum nr 11

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, ale szczególne uznanie należy się uczniom naszego Gimnazjum Nr 24, dzięki którym zdobyliśmy I miejsce i puchar.

Są to:

Agata Jasińska, Karolina Dmitrjuk, Radosław Ogonowski, Patryk Grabowski, Jakub Galiński, Filip Pniewski, Jakub Klimczewski, Aleksandra Węglińska, Adam Humieńczuk, Karolina Wasiela, Gabriela Kujawa, Maciej Sznitko.

Należy także wspomnieć, że sukces uczniów byłby niemożliwy, gdyby nie  praca oraz poświęcony czas prężnie działającego zespołu nauczycieli, którzy z zaangażowaniem wspierali całą akcję. Dlatego ogromne podziękowania składamy: Paniom Agnieszce Idziaszek, Agnieszce Kościjańczuk, Beacie Kruszczyńskiej, Ewie Radziszewskiej, Bożenie Budrejko, Joannie Niedzielskiej, Jolancie Moszczyńskiej, Bożenie Lewandowskiej, Ewie Cichockiej oraz Panom Massimiliano Buonagura, Zbigniewowi Stefaniukowi, Piotrowi Wirchanowiczowi, Mirosławowi Piekutowi, Leszkowi Konarzewskiemu. Nie możemy także zapomnieć o Mateuszu Maślance, „wodzireju” całego przedsięwzięcia, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem uroczystości oraz zagrzewał gimnazjalistów do walki.

Dziękujemy Agencji Rynku Rolnego za promocję zdrowego stylu życia w naszej szkole. Liczymy  na dalszą, owocną współpracę.

Szkolni organizatorzy: Agnieszka Idziaszek i Beata Kruszczyńska

 

 

 Galeria