Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności - etap okręgowy

W sobotę 1 grudnia 2016 odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, w którym brał udział Mateusz Tałan z klasy IIb . Wprawdzie Mateuszowi nie udało się awansować do etapu centralnego, ale był wśród 43 najlepszych uczniów z województwa warmińsko - mazurskiego. Olimpiada była rozgrywana po raz pierwszy, a na najlepszych czekały 34 indeksy. Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Warszawski, a jednym ze współorganizatorów jest Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Uczniowie odpowiadali na 40 pytań dotyczących bezpieczeństwa narodowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, zagrożeń czasu pokoju i czasu wojny. Pojawiły się też pytania z wybranych problemów międzynarodowego prawa humanitarnego, stosunków międzynarodowych w wymiarze globalnym, polityki zagranicznej Polski po 1989 roku, systemów bezpieczeństwa i współpracy. Tegorocznym tematem wiodącym było zjawisko terroryzmu. Po napisaniu testu odbyły sie dwie prezentacje. Pierwsza - dotyczyła służby wojskowej i szkolnictwa wojskowego, druga - służby w policji. W przyszłym roku szkolnym Mateusz podejmie kolejną próbę wywalczenia indeksu. Uczeń został przygotowany przez nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa pana Krzysztofa Rutkowskiego. Dziękujemy za reprezentację i trzymamy kciuki za rok!