HISTORYCZNY PERFORMANCE UPAMIĘTNIAJĄCY OFIARY STANU WOJENNEGO

            Uczniowie ZSO Nr 7 w Olsztynie wykonali historyczny performance przypominający wydarzenia sprzed 35 lat.

Społeczność szkolną w dniu dzisiejszym (13.12.2016) w drzwiach szkoły witali uczniowie w autentycznych strojach funkcjonariuszy ZOMO  i LWP, kierując wszystkich do holu, gdzie  pani Joanna Niedzielska z klasą 2bg i panem Markiem Nowakiem przygotowała projekcję przemówienia gen. Jaruzelskiego, wystawę dokumentów z okresu stanu wojennego oraz ulotki informacyjne.

Żywa lekcja historii mogła być zrealizowana dzięki pasji członka Rady Rodziców, Pana Jacka Moczulskiego, który udostępnił szkole swoje zbiory militariów i dokumentów historycznych. Spotkanie z autentyczną historią przedstawioną w sposób autentyczny i  obrazowy poruszyło zarówno tych, którzy pamiętają doświadczenia stanu wojennego, jak ich tych, którzy znają je jedynie z przekazów. 

Dopełnieniem refleksji na temat trudnego czasu stanu wojennego była audycja radiowa i minuta ciszy obwieszczona szkolnym dzwonkiem o godzinie 12.00.

Młodzież ZSO Nr 7 w Olsztynie o historii swojego narodu pamięta.Galeria