Profilaktycznie w gimnazjum

Od 12 do 15 grudnia wszyscy uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w zajęciach programu profilaktyki uniwersalnej. Bardzo ciekawe warsztaty prowadzone były przez panią Sylwię Litwińską i Elżbietę Langowską z fundacji " Oczyma dziecka". Gimnazjaliści dowiedzieli się jak chronić się przed uzależnieniem i agresją. Przede wszystkim jednak uzupełnili swoją wiedzę o tym, jak zdrowo żyć. Dostosowany do potrzeb rozwojowych i środowiskowych projekt zawierał elementy programu 'Tukan" i "Smaki życia".Galeria