Biologia molekularna w kryminalistyce – warsztaty na UWM

29 marca uczniowie klasy I B, oraz 3 kwietnia uczniowie klasy IF o profilach biologiczno-chemicznym uczestniczyli pod opieką pani Elżbiety Hopfer w zajęciach warsztatowych p.t. Biolog molekularny - współczesny Sherlock Holmes. Zajęcia odbywały się w Katedrze Fizjologii Zwierząt  Wydziału Biologii i Biotechnologii UW-M w Olsztynie w ramach programu "Przyjedź do nas na warsztaty" i zostały poprowadzone przez panie dr hab. Ninę Smolińską i dr Agatę Żmijewską.

Podczas spotkania uczniowie mogli poznać w praktyce procedury biotechnologiczne znane im wcześniej z zajęć biologii. Poznali metody biologii molekularnej stosowanych w diagnostyce kryminalistycznej. Zapoznali się z możliwościami rozpoznawania śladów biologicznych w zależności od rodzaju zdarzeń kryminalistycznych. Wykrywali plamy krwi zestawem BLUESTAR® Forensic. Izolowali gDNA z ludzkiej krwi, identyfikowali płeć genetyczną na podstawie analizy fragmentów genu amelogeniny. Identyfikowali sprawcę zdarzenia na podstawie polimorfizmów występujących w genomie człowieka. Uczyli się obsługiwać sprzęt laboratoryjny.

         Serdecznie dziękujemy paniom dr hab. Ninie Smolińskiej i dr Agacie Żmijewskiej za bardzo interesujące warsztaty i cierpliwość, z jaką uczyły  nas obsługiwać sprzęt laboratoryjny.Galeria