CITES - spotkanie ze specjalistą służby celnej

7 czerwca odbyły się w naszej szkole zajęcia poświęcone problematyce CITES (Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem , ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Zajęcia  były prowadzone przez koordynatora ds. CITES w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie - panią Annę Hentrich.

Prelekcja – zgodnie z ideą poświęcona była zagadnieniom związanym z ochroną zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt.

Młodzież obejrzała na slajdach różne okazy flory i fauny, którym grozi wyginięcie m.in. żółwi, krokodyli, koralowców itp. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, że największym zagrożeniem dla przetrwania żyjących populacji roślin i zwierząt jest nielegalny handel żywymi okazami oraz wykonanymi z nich wyrobami.

Ponadto, z uwagi na zbliżające się wakacje pani Anna Hentrich poinformowała młodzież, jakich pamiątek nie można przywozić z podróży zagranicznych.

Młodzieży spodobało się spotkanie, podczas którego specjalista ds.CITES podzielił się swoją wiedzą zdobytą w trakcie wieloletniej pracy w służbie celnej.Galeria