O profilaktyce zdrowia z lekarzami i studentkami medycyny UWM

W czerwcu zakończył się cykl spotkań z pracownikami naukowymi UWM i studentkami medycyny poświęcony profilaktyce zdrowia.
W kwietniu zostały przeprowadzone zajęcia we wszystkich klasach drugich liceum poświęcone profilaktyce chorób nowotworowych. Zajęcia prowadziły dr Anna Sugajska oraz pani Adriana Kawa studentka V roku Wydziału Lekarskiego. Uczniowie mieli okazję zweryfikować swoją wiedzę, poznać fakty i mity na temat nowotworów oraz zdefiniować czynniki ryzyka zachorowań na te groźne choroby. 

Z kolei w dniach 13 i 14 czerwca  studentki Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zaproponowały naszym licealistom zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem destrukcyjnego wpływu zachowań ryzykownych na organizm młodych dziewcząt i chłopców – kiedyś przyszłych rodziców. Spotkanie miało na celu uświadomienie młodzieży, że ich decyzje o eksperymentowaniu z dietą czy używkami mają często tragiczne konsekwencje w dorosłym życiu. Są niejednokrotnie przyczyną bezpłodności lub uniemożliwiają urodzenie zdrowego potomstwa. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży.
Zajęcia prowadziły studentki Wydziału Nauk Medycznych UWM: Adriana Kawa, Paula Dmochowska, Maryla Kapusta, Michalina Dudkiewicz.

W przyszłym roku szkolnym współpraca z UWM w obszarze szeoko rozumianej profilaktyki zdrowia będzie kontynuowana.

 Galeria