Ogłoszenia

Wyniki naboru na stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki

Więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczka

Więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds spraw sekretariatu

Więcej

Poradnik Bezpiecznego Wypoczynku

Więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki

Więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds sekretariatu

Więcej

Program "Dobry Start"

Więcej

Gazetka edukacyjna "Nasze szkoły są OK"

Proszę zapoznać się z treścią gazetki w pliku poniżej

Więcej

INNOWACJA PEDAGOGICZNA - Komputerowi mistrzowie.de

Więcej

SnapChat

Szkolny SnapChat już działa!

Więcej

Lista książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Więcej

INNOWACJA PEDAGOGICZNA - Nauka i technologia dla zdrowia i środowiska. Elementy dietetyki

Więcej

INNOWACJA PEDAGOGICZNA - Nowe media - bezpieczny rozwój

Więcej

INNOWACJA PEDAGOGICZNA - Inżynieria genetyczna w służbie nauki i wymiaru sprawiedliwości

Więcej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Więcej

Rejestracja w Programie IT Szkoła


Więcej

Nowy przepis w Ustawie "Prawo o ruchu drogowym"

 Więcej

Bezpłatny dostęp do zasobów MSDNAA

 Więcej