Zostań żołnierzem czyli "Ferie w mundurze"

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej wychodzi z ofertą szkoleniową do uczniów wszystkich szkół średnich naszego województwa, polegającą na udziale pełnoletnich uczniów techników i liceów w 16-dniowym szkoleniu podstawowym, po odbyciu którego staną się pełnoprawnymi żołnierzami służby czynnej.

Szkolenie prowadzone będzie w czasie ferii zimowych  tj. 19.01- 03.02.2019 r. w jednej z czterech lokalizacji: Olsztyn, Morąg, Braniewo i Giżycko.

Oprócz pełnoletności, warunkiem koniecznym przystąpienia do szkolenia jest posiadanie obywatelstwa polskiego, niekaralność za przestępstwa umyślne i posiadanie kategorii zdrowia potwierdzonej przez Rejonową Wojskową Komisję Lekarską.

Szkolenie obejmuje zajęcia z taktyki, strzelania, przetrwania, a także kształcenia obywatelskiego i udzielania pierwszej pomocy.

W celu rozpoczęcia procedury kwalifikacyjnej należy osobiście złożyć wniosek do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie, ul. Warszawska  96  wraz z  wymaganymi dokumentami (kopie dowodu, dokument potwierdzający wykształcenie i inne ważne z punktu widzenia obronności państwa: kurs nurkowania, kurs pierwszej pomocy, prawo jazdy).

Wzory wniosku oraz wszelkie informacje znajdują się tutajGaleria