Wyniki naboru na stanowisko pracownika obsługi

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7                                      Olsztyn, 29 stycznia 2019 r.            w Olsztynie

10-685 Olsztyn

 ul. Krasickiego 2                                                   

 

 

WYNIKI NABORU      Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru  na stanowisko sprzątaczki

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie wybrana została:

   Pani Edyta Brakoniecka zamieszkała w Olsztynie

 

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Wyniki analizy dokumentów aplikacyjnych  i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych dają podstawy do  stwierdzenia, że wymieniona kandydatka najlepiej spełnia oczekiwania pracodawcy.
 

 

                                                                                                   DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

             OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7

                           W OLSZTYNIE

                               Anna Struk