Wyniki naboru na stanowisko dozorcy

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7                              Olsztyn, 06kwietnia 2019 r.           
w Olsztynie

10-685 Olsztyn

ul. Krasickiego 2                            

 

 

WYNIKI NABORUInformuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko dozorcy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie

wybrany został:

PanHenryk Sieński zamieszkały w Olsztynie

 

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Wyniki analizy dokumentów aplikacyjnych  i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych dają podstawy do stwierdzenia, że wymieniony kandydat najlepiej spełnia oczekiwania pracodawcy.
 

 

                                                                                              DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7

W OLSZTYNIE

               Anna Struk