Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds sekretariatu

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie na stanowisko

 

 

SPECJALISTA

(ds. sekretariatu)

 

 

 

            Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie informuje, że

w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani

 

Ewa Wawrzyniak

 

 

zamieszkała  w  Olsztynie

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Ewa Wawrzyniak uzyskała w drodze naboru akceptację Komisji Rekrutacyjnej. Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła dokumenty aplikacyjne kandydatki pod względem merytorycznym. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pani Ewa Wawrzyniak udzieliła prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania, potwierdzając tym samym posiadaną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty (ds. sekretariatu).

 

 

 

Olsztyn, 14.05.2019 r.         

                                                                                  

 

 

                                                                                                         DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

             OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7

                           W OLSZTYNIE

                               Anna Struk