Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika gospodarczego

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie na stanowisko

 

 

KIEROWNIK GOSPODARCZY

 

 

 

            Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie informuje, że

w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan

 

Robert Olender

 

 

zamieszkały  w  Tomaszkowie

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Wyniki analizy dokumentów aplikacyjnych  i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych dają podstawy do  stwierdzenia, że wymieniony kandydat najlepiej spełnia oczekiwania pracodawcy.
 

 

 

 

Olsztyn, 31.05.2019 r.         

                                                                                  

 

 

                                                                                                         DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

             OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7

                           W OLSZTYNIE

                               Anna Struk