Rejestracja w Programie IT Szkoła

Uczniowie V LO od 8 lat uczestniczą w programie IT Szkoła. Program IT Szkoła jest realizowany pod auspicjami Kolegium Rektorskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

IT Szkoła nawiązuje do aktualnej podstawy programowej przedmiotu informatyka w liceum ogólnokształcącym i dlatego stanowi dodatkowe narzędzie wzbogacające proces kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej.

Uczniowie mogą korzystać ze wszystkich materiałów dydaktycznych znajdujących się w ofercie programu IT Szkoła.
Nasi uczniowie mają możliwość udziału w:

  • Certyfikowanych kursach e-learningowych (OTWARTE KURSY IT),
  • Wykładach stacjonarnych (WSZECHNICA INFORMATYCZNA) oraz w formacie DVD (WSZECHNICA INFORMATYCZNA online),
  • Konkursach tematycznych i akademickich kołach naukowych,
  • Innych przedsięwzięciach organizowanych w programie IT Szkoła, dla uczestników programu.


Serdecznie zapraszamy do zarejestrowania się naszych uczniów do programu poprzez stronę: it-szkola.pl/rejestracja

Pliki do pobrania