Komunikat w sprawie przebywania młodzieży  poza budynkiem szkoły w okresie jesienno-zimowym  

Informuję,  że od 10 października 2016 r. do 31 marca 2017 r.
ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne obowiązuje
zakaz przebywania młodzieży w trakcie przerw lekcyjnych poza budynkiem szkoły.  

Dyrektor szkoły nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów samowolnie przebywających w tym czasie w w/wym. miejscu.

                                                                                                                                                                                                                                           Dyrektor szkoły Anna Struk