Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 15 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

NPRCz jest programem rządowym, który przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

 W ramach Programu zakupione będą nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) w celu uatrakcyjnienia księgozbioru biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Już w maju zapraszamy do wspólnego tworzenia listy książek, które wzbogacą zasoby naszej biblioteki.

 

 

 

 

 Galeria