Październik - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Październik - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Święto zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship) w 1999 r. Najpierw był to jeden dzień, a od 2008 r. – cały październik.

Święto miało na celu zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

Hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi:

„Książka nas łączy”.

W ramach obchodów MMBSZ zapraszamy wszystkich uczniów do włączenia się akcje i konkursy organizowane przez naszą bibliotekę:

 

  • Konkurs na " Najlepszego Czytelnika Roku 2017/2018"


 

Cele konkursu:
- Promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej
- Utrwalanie nawyku obcowania z książką
- Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów
- Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowych

- Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą
 

Regulamin konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek, terminowość oddawania książek przez czytelnika, dbałość czytelnika o wypożyczone książki, kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.


Jurorzy wyłonią czytelników w dwóch kategoriach 

Najlepszy Czytelnik w Gimnazjum oraz Najlepszy Czytelnik w Liceum.

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20.06.2018r.
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę oraz dyplom.
Wręczenie nagród laureatom konkursu, odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.

 

  • Akcja pt. „Wypożycz książkę”

Zachęcamy do udziału w akcji pt. „Wypożycz książkę”, uczniowie którzy w październiku wypożyczą książkę spoza kanonu lektur szkolnych otrzymają nagrodę niespodziankę.

 

  • Akcja pt. „Książkowa lista przebojów”

Zapraszamy do udziału w głosowaniu na książki, które warto przeczytać i polecić innym czytelnikom.

Głosowanie będzie się odbywało w bibliotece, na kartkach wpisujemy autora, tytuł książki oraz swoje imię i nazwisko. Spośród uczniów biorących udział w głosowaniu wylosujemy osobę, która otrzyma nagrodę książkową.

 

Czas trwania akcji – od października do końca listopada 2017 r.

Losowanie odbędzie się w bibliotece 30 listopada 2017 r. o godz. 12.20.

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzenia biblioteki, zapoznania się z nowościami wydawniczymi oraz do korzystania ze zbiorów.

 

 Galeria