Informacja o wynikach naboru na stanowisko - główny księgowy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie na stanowisko
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie informuje, że
w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani


Bożena Jancewicz
zamieszkała w Trękusie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Bożena Jancewicz uzyskała w drodze naboru akceptację Komisji Rekrutacyjnej. Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła dokumenty aplikacyjne kandydatki pod względem merytorycznym. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pani Bożena Jancewicz udzieliła prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania, potwierdzając tym samym posiadaną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego.

 

 

Olsztyn, 29.11.2017 r.


                                                                            DYREKTOR SZKOŁY
                                                                           Anna StrukGaleria