Wyniki naboru na stanowisko sprzątaczki

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie                                                                                                                                                     

10-685 Olsztyn

 ul. Krasickiego 2                                                   

 

 

WYNIKI NABORU      Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru  na stanowiska sprzątaczki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie wybrane zostały:

   1. Pani Małgorzata Kasperowicz zamieszkała w Olsztynie

2. Pani Anna Beata Samsel zamieszkała w Olsztynie

 

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Wyniki analizy dokumentów aplikacyjnych  i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych dają podstawy do  stwierdzenia, że wymienione kandydatki najlepiej spełniają oczekiwania pracodawcy.
    

 

                                                                                                                     DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

             OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7

                           W OLSZTYNIE

                               Anna Struk

        Olsztyn, 22 grudnia 2017