Nowy przepis w Ustawie "Prawo o ruchu drogowym"

Ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2013.991) obowiązującą od dnia 31 sierpnia 2014r. został wprowadzony
OBOWIĄZEK używania przez pieszego poruszającego się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego
z wyłączeniem drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, chodnika oraz strefy zamieszkania.