Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów klas gimnazjalnych

Dnia 3.09.2018 r o godz. 10.30 w szkolnej auli zainaugurowano początek nowego roku szkolnego 2018/2019 dla gimnazjalistów klas trzecich.W imieniu pani dyrektor A.Struk  uczniów, nauczycieli i  rodziców powitała pani wicedyrektor D.Hołubowska, która podkreśliła w swoim przemówieniu, że ten rok szkolny będzie szczególny dla uczniów, ponieważ są ostatnim rocznikiem likwidowanego za rok gimnazjum.Pani wicedyrektor przekazała życzenia trzecioklasistom, wierząc w ich sukcesy , podkreślając jednocześnie rolę nauczycieli i rodziców w osiągnięciach naukowych swoich podopiecznych.Odczytała również list od prezydenta miasta Olsztyn skierowany do grona pedagogicznego, uczniów i rodziców.W imieniu SU głos zabrała Gabrysia Olewniczak, która życzyła swoim młodszym kolegom i koleżankom powodzenia na egzaminie gimnazjalnym.Uroczystość zakończyła się krótkim występem artystycznym przygotowanym przez klasę 3BG pod opieką pani M.Reszka.Uczniowie zaprezentowali podstawowe wartości płynące z procesu edukacji i podkreślili,że szkoła jest drugim domem.Galeria