Ciąg dalszy edukacji prawniczej - zjawisko "hejtu" w Internecie

W poniedziałek 24 września 2018 roku w auli szkolnej odbyło się spotkanie na temat:
Aspekty prawne zjawiska hejtu w Internecie.
Młodzież klas pierwszych i drugich liceum oraz trzecich gimnazjum uczestniczyła w dwóch turach tego spotkania (na 3. i 4. godzinie lekcyjnej).
Konwersację prawną prowadził mec. Marek Lewandowski z kancelarii prawnej TOGATUS.
Celem wykładu połączonego z prezentacją multimedialną było uświadomienie młodym ludziom, jakie istnieją narzędzia ochrony dóbr osobistych na gruncie prawa cywilnego i karnego.
Istotą rzeczy było zwrócenie uwagi na bezrefleksyjne ( i niekiedy bezkarne) zamieszczanie w Internecie wszelkiego typu negatywnych komentarzy o jakiejś osobie czy publikowanie wizerunku bez czyjejś zgody oraz inne formy nękania osób, zwłaszcza niepublicznych.
Prawnik skupił się na trzech zagadnieniach związanych ze zjawiskiem hejtu w Internecie, jakimi są: zniesławienie, znieważenie i obraza uczuć religijnych oraz przedstawił sankcje, które grożą za takie zachowania.
Uczniów zainteresował omawiany i aktualny ostatnio problem i z uwagą słuchali prelegenta.Galeria