Ślubuję godnie reprezentować V LO…

Tradycji stało się zadość!

W piątek 30 września odbyło się w szkole ślubowanie klas pierwszych.
Uczniowie najmłodszych roczników zostali symbolicznie włączeni do społeczności V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie.

Wydarzenie przebiegło w podniosłej i radosnej atmosferze. Uroczystość rozpoczęła się oficjalnym wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnów szkoły – Mazurka Dąbrowskiego i Ody do radości. W tej roli zadebiutował na scenie chór szkolny przygotowany przez panią Joannę Kacprzak. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły – pani Anna Struk, podkreślając  rangę wydarzenia i znaczenie słów ślubowania. Przypomniała o tym, że bycie uczniem V Liceum zobowiązuje.  Stwarza wiele szans i możliwości rozwoju, ale też obliguje do właściwej postawy i pozytywnej aktywności w życiu społecznym. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Rodziców – pan Robert Więcek, który – jako że debiutował w roli Przewodniczącego Rady Rodziców – świetnie rozumiał debiutujących w nowej szkole uczniów. Podkreślił, że V Liceum to dobry wybór, a Rada Rodziców, której jest przedstawicielem, wspiera szkołę, działając dla dobra uczniów. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Gabriela Olewniczak życzyła młodszym kolegom wielu sukcesów, radosnych chwil i przyjaźni zawartych w murach szkoły.

Najważniejszym wydarzeniem piątkowej uroczystości było złożenie ślubowania na sztandar szkoły przez gospodarzy klas pierwszych.

W części drugiej, mniej oficjalnej, mogliśmy obejrzeć krótkie wystąpienia najmłodszych licealistów. Były to zabawne filmiki o uczniach i ich zainteresowaniach, opowieści o wynalazkach
i wynalazcach, śpiewana historia o fotosyntezie, występy taneczne i popisy wokalne. Atmosfera stała się na tyle gorąca, że pod koniec występów część publiczności tańczyła makarenę razem
z wykonawcami. Wszyscy świetnie się bawili. Młodzież ujęła bogactwem pomysłów, talentem
i poczuciem humoru, idealnie wpisując się w ducha V LO.

Tanecznym krokiem weszliśmy w nowy rok szkolny smileyGaleria