Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki

     Jak co roku we wrześniu UWM organizuje Dni Nauki i Sztuki.
Nasza szkoła bardzo chętnie bierze w nich udział. 28 września 2018r. klasa 3c gimnazjum uczestniczyła w Kortowie w warsztatach zorganizowanych przez uniwersytet z okazji już 16. edycji Dni Nauki i Sztuki. Nasi gimnazjaliści przez jeden dzień mieli możliwość  poczuć się jak studenci i mogli uczestniczyć w warsztatach , które przeprowadzone zostały w świetnie wyposażonym laboratorium biologicznym UWM. Chłopcy podczas zajęć pt. " Biolog molekularny - współczesny Sherlock Holmes" przy pomocy pracowników uczelni obsługiwali specjalistyczne i nowoczesne narzędzia laboratoryjne oraz przeprowadzili izolację materiału genetycznego (gDNA). Uczniowie byli pod wrażeniem tych zajęć , dlatego z tym większą ciekawością i niecierpliwością udali się na kolejne warsztaty pt." Od komórki do narządu - jak jest zbudowany organizm?" W trakcie spotkania gimnazjaliści przypomnieli sobie wiadomości  z zakresu  budowy organizmów zwierzęcych oraz nauczyli się odróżniać komórki żywe od martwych. Dowiedzieli się także, jak można sztucznie hodować komórki i całe narządy.Ciekawym doświadczeniem było przygotowanie przez uczniów  komórki, która miała zostać  wszczepiona do organizmu.
 Uczestnictwo naszych uczniów w zajęciach, które przede wszystkim miały charakter praktycznych ćwiczeń , na pewno rozbudziło ciekawość i zainteresowanie chłopców zawodem biologa i laboranta.  Gimnazjaliści bowiem mieli możliwość poznać i obsługiwać nowoczesne urządzenia laboratoryjne.Galeria