Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.

   W podziękowaniu za trud włożony w naszą edukację oraz wskazywanie właściwej drogi

życzymy wszystkim nauczycielom wielu sukcesów zawodowych

oraz dużo cierpliwości, wytrwałości i zadowolenia z wykonywanego zawodu.

Niech uśmiech zawsze gości na Waszych twarzach,

a praca z uczniami niech będzie źródłem satysfakcji.   

 

                          Uczniowie ZSO 7                 Galeria