Dzień Edukacji Narodowej – uroczyście i na wesoło

„Komisja Edukacji Narodowej powołana 14 października 1773 r. przez Stanisława Augusta Poniatowskiego była pierwszą w Polsce, jak i w całej Europie, władzą oświatowa o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej. Stworzyła nowoczesny system edukacji, przeprowadzając reformę zarówno w szkołach podstawowych jak i wyższych.

Współpracowała z Towarzystwem do Ksiąg Elementarnych, które opracowało nowe programy i podręczniki...”
 

Tymi słowami prowadzący rozpoczęli 12 października uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podkreślili, że tego dnia świętują pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice. Dopiero od 1918 roku, po ponad 120 latach zaborów, jako naród staliśmy się odpowiedzialni za naszą edukację. Z tej okazji, w imieniu społeczności uczniowskiej przekazali życzenia nauczycielom -  za rady, wskazówki i pochwały, które przekazują w codziennej pracy. Życzenia były skierowane również do pracowników administracji i obsługi, którzy na co dzień dbają o komfort i bezpieczeństwo, oraz do uczniów, którzy budują w szkole przyjazną atmosferę nauki i zabawy.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły. Następnie chór pod opieką pani Joanny Kacprzak odśpiewał ze zgromadzonymi hymny: Mazurka Dąbrowskiego oraz Odę do radości. W dalszej części głos zabrała pani dyrektor Anna Struk, która zaznaczyła, że od roku 1982 data 14 października jest obchodzona jako Dzień Edukacji Narodowej. W swoim wystąpieniu podkreśliła ogromną odpowiedzialność i rangę pracy nauczyciela. Doceniła fakt, że dzięki zaangażowaniu i kreatywności nauczycieli ZSO 7 nasza młodzież może z sukcesem rozwijać swoje pasje i umiejętności. Pani dyrektor podziękowała pracownikom administracji i obsługi, doceniając ich wkład w sprawne i bezpieczne funkcjonowanie szkoły. Na koniec złożyła życzenia wszystkim uczniom, podkreślając że rozwoju talentu młodego człowieka jest dla nauczyciela źródłem największej satysfakcji.

Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców pan Robert Więcek, który składając życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej podkreślił jak ważny jest wzajemny szacunek i życzliwość we wzajemnych relacjach  nauczycieli  i uczniów.

Część oficjalną uroczystości zakończyło wystąpienie przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Gabrieli Olewniczak, która złożyła życzenia  nauczycielom, dziękując im za wyrozumiałość i cierpliwość. Koleżankom i kolegom życzyła sukcesów i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów.                                                               

W drugiej, mniej oficjalnej części uroczystości uczniowie podziękowali nauczycielom za ich pracę występami artystycznymi. Jako pierwszy wystąpił chór gimnazjalistów, który pod kierownictwem pani Joanny Kacprzak zaprezentował się w okolicznościowym utworze pt. „14 października”.  Następnie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z panią Agnieszką  Kościjańczuk zaimprowizowali w tanecznym występie „z przymrużeniem oka” scenkę z lekcji wychowania fizycznego. Na koniec entuzjazm i atmosfera dobrej zabawy udzieliły się wszystkim. Układ taneczny do utworu „Metro Antistrofa” poderwał do tańca obecnych w sali uczniów i nauczycieli. Tak świętować lubimy smileyGaleria